ny bowling Hall
Jag var till ny bowlinghall men det var lite annorlunda sätt snörre på kängorna tyckte jag var lite kul se något annorlunda än vanlig sätt annars brukar vara 20 käglor i maskinen. Man tycker så det kan trassla ihop med varandra. Hur man löser problemet då